Over het VVE

Het Voorburgs Vocaal Ensemble
Het Voorburgs Vocaal Ensemble (VVE) is een kamerkoor dat uit 26 zangers bestaat. Het ensemble, dat in 1978 is opgericht, streeft naar een open en ontspannen sfeer, zonder dat er sprake is van vrijblijvendheid. Sinds 1987 staat het VVE onder leiding van Marijke van Klaveren.

Repertoire
Het VVE heeft over de jaren heen een breed repertoire opgebouwd. Dat omvat zowel geestelijke als wereldlijke muziek uit vrijwel alle stijlperiodes. Muziek van Byrd, Brahms of Britten, maar ook werken van minder bekende componisten als Rheinberger, Golle en Nystedt staan regelmatig op het programma.

Vaak gaat het om meerstemmige composities voor koor a capella; ook wordt samengewerkt met vocale of instrumentale solisten en ensembles, zoals voor de Nicolas Cantate van Britten uitgevoerd met het kinderkoor Musicanti, de spectaculaire Chichester Psalms van Leonard Bernstein, de Requiem van Mozart, Fauré en Daley, en de Petite Messe Solennelle van Rossini.

Binnen het brede spectrum dat het koor bestrijkt, is er wel sprake van een lichte voorkeur voor muziek uit de twintigste eeuw met een impressionistisch karakter.

Het VVE heeft ook een aansprekend passie-repertoire met minder bekende werken dan dé “Matthäus” van Bach:
– Frans Liszt (1811-1886): Via Crucis (‘De Kruisweg’), voor koor en orgel;
– Heinrich Schütz (1585-1672): Matthäus Passion, voor solisten + koor a cappella;
– Hendrik Andriessen (1892-1981): De Veertien Stonden (’14 kruiswegstaties), op tekst van Guido Gezelle (1870-1965), voor koor, orgel en lector;
– Hugo Distler : Choral Passion op. 7 (1932) voor 5 stemmig gemengd koor, zonder verdere begeleiding. De solistenpartijen worden bij voorkeur vanuit het koor bezet.

Activiteiten
Het VVE organiseert zelf concerten, treedt op in concertseries, levert bijdragen aan kerkdiensten enz. Per jaar worden gemiddeld zes optredens verzorgd. In beginsel wordt eens per jaar een studieweekend georganiseerd, waarin niet alleen intensief aan het repertoire en aan de koorklank wordt gewerkt, maar waarin uiteraard ook ruimte is voor gezelligheid.