Donateurs

Donateurs zijn voor ons bijzonder belangrijk, omdat zij ons naast de morele ook de onmisbare financiële steun bieden bij het organiseren van concerten en verwante activiteiten. Voor kamerkoren zoals het VVE is er de laatste jaren steeds minder subsidie beschikbaar en daarom is de steun van donateurs voor ons zeer welkom.

U kunt donateur van het Voorburgs Vocaal Ensemble worden door een minimumbedrag van € 30,- per jaar over te maken op bankrekeningnummer NL23INGB0681167459, t.n.v. VOORBURGS VOCAAL ENSEMBLE. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten en nodigen wij u ook één keer per jaar uit een concert/donateursavond gratis bij te wonen.